UAB „Amber pasta“ didžiausia ir moderniausia makaronų gamintoja Lietuvoje sėkmingai įvykdė projektą – „UAB „Amber pasta“ gaminių pardavimų plėtra naujose rinkose“ (Nr. VP2-2.1-0M-04-K-05-057). Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Naujos Galimybės“. Projekto vertė – 20 521,31 eurai, o 12 312,78 eurų skirta iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų.

Projektu UAB „Amber pasta“ siekė strateginių tikslų – savarankiškai dalyvauti tarptautinėse parodose ir užmegzti tiesioginius ryšius su įmonės produktų vartotojais bei partneriais naujose rinkose. Kryptinga ir tikslinga darbuotojų, atsakingų už įmonės plėtrą, veikla su kitose šalyse esančiais potencialiais klientais bei specializuotos rinkodaros priemonės leido pagerinti užsienio klientų bei partnerių pasiekiamumą ir jų poreikių tenkinimą bei sudarė galimybę taikyti vieningą rinkodaros politiką ir greičiau bei efektyviau pristatyti naujai kuriamus produktus užsienio vartotojams.

Įgyvendinus projektą, sukaupta renginių metu informacija bus naudojama kuriant naujus bei tobulinant esamus įmonės produktus bei planuojant rinkodarines priemones. Numatoma ir toliau dalyvauti parodose ir išnaudoti projekte sukauptą patirtį.

Įmonė neketina sustoti ir planuoja plėsti partnerių tinklą, didinti eksporto apimtis bei vardo žinomumą dar aktyviau ir efektyviau.