ES projektai

„FragileP“

UAB  „KEMEK Engineering“ su partneriu UAB ,,Amber pasta“ įgyvendina projektą ,,FragileP“ Nr. 02-019-K-0151. Projektas „FragileP“ finansuojamas pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklę „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Projekto trukmė

Projekto vertė

ES finansavimas

2023.12-01 –2026.06.03

2.063.949,30 EUR 

929.995,85 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto tikslas – sėkmingai įgyvendinus MTEP veiklas sukurti Trapių produktų perkėlimo (handling) kompleksinėse gamybinėse sistemose metodiką, kuri leistų sukurti pasaulio lygiu inovatyvų produktą – kompleksinę trapių produktų pjaustymo-fasavimo-perkėlimo-paletavimo technologinę liniją, užtikrinančią iki 110 pakuočių per minutę greitį visose linijos dalyse ir leisiančią sumažinti trapių produktų broko (sulaužytų ar kitaip pažeistų) kiekį 4 kartus.

 

Pasinaudojant finansavimo galimybėmis ir įgyvendinus eksperimentinės plėtros veiklą bus sukurta kompleksinė technologinė linija. Ši linija gali būti pritaikoma ir kitiems pramonės sektoriams (pavyzdžiui, elektronikos, farmacijos, kosmetikos pramonė), kuriems taip pat reikia greito ir efektyvaus trapaus produkto perkėlimo, nepažeidžiant pačio produkto. Naujai kuriamas produktas, greitaeigė kompleksinė standartizuota trapių produktų pjaustymo-fasavimo-perkėlimo-paletavimo technologinė linija, siekia spręsti kelias problemas (tokias kaip: efektyvumą ir greitį, produktų praradimą, kompleksiškumą ir sisteminę integraciją, konkurencingumą ir verslo diversifikavimą) ir pagerinti gamybos efektyvumą bei produktų kokybę.

 

UAB „KEMEK Engineering“  –  viena iš pirmaujančių įmonių, diegiančių specializuotus techninius sprendimus automatizacijos bei gamybos procesų valdymo srityse, trijose Baltijos ir NVS šalyse. Pagrindinės veiklos kryptys: specializuotų, gamybos procesų valdymo ir automatizavimo sistemų kūrimas, diegimas ir priežiūra; svėrimo ir dozavimo įrangos, elektronikos komponentų, laboratorinės ir proceso įrangos pardavimas bei aptarnavimas.

Siekiant sėkmingo projekto įgyvendinimo, pasitelktas partneris – UAB „Amber pasta“ didžiausia ir moderniausia makaronų gamintoja Lietuvoje ir viena didžiausių Baltijos valstybėse. Partnerio darbuotojų žinios ir kompetencijos prisidės prie sėkmingų eksperimentinės plėtros veiklų įgyvendinimo bei padės pasiekti projekte iškeltus tikslus. 

Projekto vykdytojo ir partnerio pastangos yra nukreiptos į būdus, kuriais siekiama padidinti gamybos efektyvumą, sumažinti žmogiškųjų klaidų riziką ir padidinti produkcijos kiekį per vienetą laiko.

Kontaktiniai duomenys: info.lt@kemek.eu, +370 45 468795.

Shopping Cart