Apie musMakaronaiReceptaiĮdomybėsAtsiliepimaiKontaktai
LT|EN|RU

Projektai

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektas „UAB „Amber pasta“ veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą“ sėkmingai įvykdytas

 

UAB „Amber pasta“, didžiausia ir moderniausia makaronų gamintoja Baltijos valstybėse, sėkmingai įvykdė projektą - „UAB „Amber pasta“ veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą“. Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Naujos Galimybės“. Projekto, trukusio 21 mėnesį (pradėtas 2011 m. balandžio 21 d., pabaigtas 2013 m. kovo 20 d.), vertė – 102.500,00 Lt, o 56.375,00 Lt buvo skirta Europos Sąjungos Struktūrinių fondų.

UAB „Amber pasta“ projektu siekė padidinti savo konkurencingumą regione ir tarptautinėje rinkoje, ženkliai išplečiant miltinių produktų pardavimus.  Projekto veikla turės teigiamą poveikį BVP bei eksporto apimčių augimui, įmonių (įskaitant ir tiekėjus) konkurencingumui dėl didėjančio eksporto ir darbo našumo.

Įgyvendinus projektą, sukaupta renginių metu informacija bus naudojama kuriant naujus bei tobulinant esamus įmonės produktus bei planuojant rinkodarines priemones. Numatoma ir toliau dalyvauti parodose ir išnaudoti projekte sukauptą patirtį.

Įmonė neketina sustoti ir planuoja plėsti partnerių tinklą, didinti eksporto apimtis bei vardo žinomumą dar aktyviau ir efektyviau.

Atsakingas už projekto viešinimą Mantas Petrauskas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 Pranešimas spaudai

2012 m. sausio 23 d.


Projektas „UAB „Amber pasta“ pardavimo užsienio rinkose skatinimas“ sėkmingai įvykdytas

Kaunas
UAB „Amber pasta“, užimanti lyderio pozicijas makaronų rinkoje Baltijos šalyse, sėkmingai įvykdė projektą - „UAB „Amber pasta“ pardavimo užsienio rinkose skatinimas“ (NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-397). Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Naujos Galimybės“.
 Projekto, trukusio 24 mėnesius, bendra vertė - 300581,00 Lt, o 210406,00 Lt buvo skiriama Europos Sąjungos Struktūrinių fondų.
UAB „Amber pasta“ vykdomas projektas užtikrino įmonei dalyvavimą tarptautinėse specializuotose parodose, sudarė galimybę ištirti naujas rinkas, parengti eksporto plėtros strategiją, padėjo užmegzti sėkmingus ir naudingus kontaktus su užsienio partneriais, leido susipažinti su parodose pristatomomis maisto pramonės technologijos naujovėmis, pasikeisti skirtinga patirtimi, įsisavinti modernias pakuotės galimybes ir visa tai ateityje įdiegti savo gamybos procese. Užsimezgus naujiems verslo santykiams, sėkmingai plėtojama UAB „Amber pasta“ veikla ir didinamos eksporto apimtys tarptautinėse rinkose.
UAB „Amber pasta“ neketina sustoti ir planuoja plėsti partnerių užsienio šalyse tinklą, didinti eksporto apimtis bei vardo žinomumą dar aktyviau ir efektyviau.

 

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Amber Pasta“  įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo ir LR biudžeto lėšomis bendrai finansuotą projektą „UAB „Amber Pasta“ vieningos buhalterinės apskaitos, gamybos procesų ir personalo valdymo informacinės aplinkos sukūrimas“. Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-033.  Projekto vertė – 414 636,00 Lt, skirta parama – 207 318,00 Lt Lt. Projektas pradėtas įgyvendtinti 2009 m. gruodžio 1 d., baigiamas įgyvendinti – 2010 m. spalio 31 d. Įgyvendinusi projektą įmonė turės vientisą apskaitos, verslo ir personalo valdymo sistemą, pajėgią atlikti įmonės analizę bet kuriuo kampu ir laiku priimti tinkamą sprendimą. Projekto metu įdiegti sprendimai leis ateityje efektyviai kontroliuoti įmonės veiklos rezultatus, gamybos procesą visais gamybos ciklo etapais, optimalizuoti įmonės finansų ir personalo valdymą.

Kuriame Lietuvos ateitį

UAB „Amber Pasta“  įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo ir LR biudžeto lėšomis bendrai finansuotą projektą “Šiuolaikinių vadybos metodų diegimas „UAB Amber pasta“,siekiant užtikrinti gaminamos produkcijos saugą ir kokybę, didinant įmonės konkurencingumą“. Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-002.  Projekto vertė – 40 000 Lt., skirta parama – 20 000 Lt.  Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m.  vasario 03 d., baigiamas įgyvendinti – 2011 m. sausio 15 d. Įgyvendinant šį projektą, įmonėje įdiegta maisto saugos vadybos sistema ISO 22000. Įmonė efektyviau gali valdyti visą tiekimo grandinę – nuo žaliavų iki klientui pristatomų produktų. Ši maisto saugos valdymo sistema leidžia įmonei skirti ypatingą dėmesį gaminamai produkcijai, aplinkos higienai, bei gerai gamybos praktikai, užtikrina gaminamos produkcijos saugumą ir kokybę. Projekto įgyvendinimas įmonei UAB „Amber pasta‘ užtikrins verslo plėtrą, padės įgyvendinti įmonės gamybos apimtis ir konkurencingumą.

Projektai, AMBER PASTA©2006